Header Ads

BacGiang.net
 • Breaking Feeds

  Công ty Xổ số Bắc Giang

  Ngày 15/10/1982, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ban hành Quyết định số 444/QĐ-UB thành lập Ban quản lý XSKT tỉnh Hà Bắc. Ban quản lý xổ số kiến thiết (XSKT) là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ty Tài chính (nay là Sở Tài chính) đồng thời chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban quản lý XSKT Trung ương - Bộ Tài chính.

  Năm 1987, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/TC-TCCB ngày 02/5/1987 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương của tổ chức XSKT ở các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương. Đây là một văn bản quan trọng đối với hoạt động XSKT, không những tạo ra nền tảng để ổn định về mặt bộ máy tổ chức mà còn là nguồn lực thúc đẩy hoạt động XSKT thực hiện đổi mới, phát triển đột phá.  Ngày 03/11/1987, UBND tỉnh Hà Bắc đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-UB đổi tên Ban quản lý XSKT Hà Bắc thành Công ty XSKT Hà Bắc. Đồng chí Dương Văn Sửu nguyên Trưởng ban quản lý XSKT làm Giám đốc Công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Lý làm Phó Giám đốc Công ty. Đến năm 1989 do yêu cầu phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty. Việc chuyển đổi cơ chế hoạt động đã thực sự đưa Công ty XSKT Hà Bắc trở thành một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thay vì là đơn vị sự nghiệp có thu như trước đây. Quá trình phát triển, đến năm 1993, Công ty đã thành lập các phòng chức năng nghiệp vụ như: Phòng Tổ chức - hành chính, phòng Kế hoạch - phát hành, phòng Kế toán - Tài vụ.

  Năm 1997, tỉnh Hà Bắc được chia tách thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 05/03/1997 thành lập Công ty XSKT Bắc Giang trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá với ngành nghề kinh doanh là phát hành XSKT. Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường XSKT, ngày 24/3/2000 Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCHC thành lập thêm phòng Kinh doanh.

  Công ty hiện đã phát hành đồng thời nhiều loại hình xổ số như: Xổ số truyền thống, xổ số cào, xổ số bóc, xổ số lô tô... Trong 05 năm gần đây, Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 20%, năm sau cao hơn năm trước; tổng doanh thu của Công ty ước đạt 365 tỷ đồng, trích nộp ngân sách khoảng 74 tỷ đồng, riêng năm 2012 ước đạt 90 tỷ đồng, nộp ngân sách 17,5 tỷ đồng.

  Công ty được công nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang năm 2012.

  Nguồn: BacGiang.net

  Post Bottom Ad

  TenMienNgon.com